Fotokopie dokumentów z akt KRS - umowy spółek, lista wspólników lub członków zarządu z adresami, sprawozdania finansowe i inne.Akta rejestrowe KRS obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, przechowuje się je zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych. Akta zawierają akty notarialne, sprawozdania finansowe, wnioski, wzory podpisów, listy wspólników, umowy spółek itp.

Zamówienie może dotyczyć dokumentów z akt rejestrowwych takich jak:

  • dokumenty finansowe (sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów etc.)
  • dokumenty statutowe (umowy, statuty, regulaminy etc.)
  • informacje o osobach i firmach (listy wspólników, listy członków zarządu etc).

Usługę mogą zamówić osoby fizyczne, firmy i instytucje, które chcą uzyskać fotokopię akt rejestrowych z KRS bez wizyty w Sądzie Gospodarczym na ternie całej Polski. Pozyskujemy fotokopię dokumentów z czytelni akt KRS takich miast jak: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Klielce, Koszalin, Kraków, Świdnik, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości podanej w cenniku.

Bardzo ważna jest dla nas jakość wykonywanych przez nas zdjęć. Dokładamy wszelkich starań aby nasze fotokopie były najwyższej jakości.

Poniżej przedstawiamy kilka wykonanych przez nas fotokopii

Formą dostarczenia fotokopii akt jest wysłanie folderu z plikami jpg spakowanego do formatu rar lub zip i do pobrania przez link wysłany mailem po zrealizowaniu zamówienia.

Aby uzyskać kopię akt rejestrowych należy złożyć zamówienie drogą mailową lub za pośrednictwem formularza zamówienia:


Formularz zamówienia    


Termin realizacji zamówionych fotokopii to 7 dni roboczych przy czym w większości wypadków czas ten wynosi od 3 do 4 dni roboczych

Przy realizacji zamówienia na fotokopię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest podanie numeru podmiotu w rejestrze KRS lub jego nazwy oraz informacji o dokumentach jakie chce się uzyskać.